Vaikuttava projekti

Emme tarvitse projekteja, vaan muutosta!

Onneksi olkoon, olet keksinyt ammattilaisten toimintaa muuttavan projekti-idean – potentiaalisen sosiaalisen innovaation. Ympärillesi on kerääntymässä odottavaa innostusta. Mietit ehkäpä kehittämiskumppaneita, katselet työkavereita hieman toisin silmin ja päässäsi surraavat projektin haasteet, jotka pilkkoutuvat pikkuhiljaa tehtäväkokonaisuuksiksi. 

Lukuisten projektien luotsaamisen jälkeenkin tunnistan itse edelleen sen huumaavan innostuksen, jonka ketterä kokeilu ja edessä häämöttävä potentiaalinen ratkaisu tuovat tullessaan. Yli 20 vuotta Euroopan unionin rahoittamien hankkeiden siivittämää työarkea eläneenä tunnistan myös sen hetken, jolloin projekti loppuu ja mieleen nousee yhä vahvemmin takaraivossa tykyttänyt ajatus: ”Mitä nyt?” tai ”Mikä on muuttunut?”

Pikkuhiljaa olen oppinut ottamaan kysymyksen huomioon yhä vakavammin ja aikaisemmin kehittämishankkeen aikana. Kutsun tuota varautumista juurruttamisen suunnitteluksi, jonka tulisi alkaa jo ennen projektihakemuksen jättämistä. Tämä sivusto on sinulle, joka pohdit juurruttamista.

Haluan auttaa sinua sosiaalisiin innovaatioihin tähtäävän toiminnan suunnittelussa.

Sosiaalisella innovaatiolla tarkoitan olemassa olevaa toimintaa muokkaavaa tai uutta tapaa ratkaista jokin ammattilaisen arkea ja sen kautta myös yhteiskuntaa hiertävä, usein ihmisten kohtaamisessa esille nouseva haaste tai ongelma.

Ratkaisua haasteeseen kehitellään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhteen tuodaan esimerkiksi kansalaisia, erilaisia ammattilaisia, organisaatioiden lähi- ja strategista johtoa sekä kunnan alueella toimivia päättäviä tahoja.

Projektisuunnitelmassa sanoitetaan kehittämistyön askelmerkkejä, mutta vasta projektin toteuttamisessa huomataan sosiaalisten innovaatioiden rikkaus; jokainen toimija tuo oman panoksensa prosessiin ja muovaa sitä omalta osaltaan.

Tällaiset yhteiskehittämisen prosessit imevät helposti mukaan. Niissä kuplii osallisuuden kokemuksen mukana tulevaa energiaa, mielipiteitä ja ideoita lentelee ilman täydeltä sekä jaetaan ja vertaillaan kokemuksia ammattilaisarjessa. Kohtaamisten rytmittämänä tehdään yhdessä jotakin ainutlaatuista, joka samalla pyritään vakiinnuttamaan osaksi ammattilaisten normaalia työarkea.

Olen kehitellyt projektien avuksi sellaisia työvälineitä, jotka auttavat projekteja juurtumaan osaksi ammattilaisten arkea ja jatkamaan siellä vielä projektin loppukahvien jälkeen.

Viime vuosina olen ollut projektipäällikkönä valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa, joka on keskittynyt noin 20 nuorten osallisuutta vahvistavan asiakashankkeen juurrutustoimintaan. Se on tarjonnut innostavan näkökulman organisaatiorajat ylittävään verkostomaiseen muutosjohtamiseen. Mukana on ollut inspiroivia toimijoita yli sadasta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan organisaatiosta, tuhansia nuoria ja kymmeniä tuhansia asiantuntijoiden työtunteja.

Matka on opettanut paljon juurruttamisesta, mistä esitän nöyrimmät kiitokset kaikille projektityötä tehneille kanssakulkijoille. Koordinaatiotyön aikana kertyneitä oppeja olen koonnut tämän julkaisun sivuille.

Toiveeni on, että löydät vinkkejä, ajatuksia ja välineitä oman kehittämisprojektisi juurruttamistyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Rohkaisen projekteja ottamaan kunnianhimoiseksi tavoitteeksi saada muutosta aikaan.

Muutos alkaa heti projektin alkumetreiltä ja kulkee tietoisena toimintana koko projektikaaren läpi. Toivotan myös projektin juurruttamistoimintaan innostusta, joka toimii polttoaineena uteliaisuudelle, luovuudelle ja sinnikkyydelle.

Iloa työhön!

Katri Halonen, sivuston toimittaja
monessa liemessä keitetty vaikuttavan projektityön ikuinen opiskelija